Reiki en Kinderen

 

Kinderen hebben een heel sterk vermogen om reiki energie te ontvangen en door te geven. Dit komt door het feit dat zij nog niet rationeel denken zoals volwassenen dat doen. Voor hen is alles mogelijk, en ze zullen nog niet met hun verstand die wonderen proberen te ontkrachten. Zij hebben zich nog niet afgeloten voor deze energie. Dit zal gebeuren naar mate zij ouder worden, door verschillende gebeurtenissen die zij zullen meemaken in het leven, denk hierbij aan overlijden van familie, vriendjes en huisdieren, ziekenhuisbezoeken of opnames. Scheiding van ouders, ruzies van volwassenen en pesterijen op school.

Door het openstellen voor reiki-energie te stimuleren bij jonge kinderen, kan het voorkomen worden dat zij zich zullen gaan afsluiten voor deze energie en bevorder je het vermogen om deze energie door te kunnen geven aan anderen.

Een behandeling bij kinderen duurt veel korter dan bij volwassenen omdat hun lichamen veel kleiner zijn dan die van volwassenen en ze de energie sneller opnemen.

Wij behandelen volgens onderstaande indeling:

  • Baby's kunnen in minder dan een kwartier behandeld worden.
  • Kinderen van 1 tot 4 jaar hebben genoeg aan een kwartier.
  • Kinderen tot 8 jaar kunnen binnen een half uur behandeld worden.

De Behandeling bij kinderen.

Baby's of dreumesen kunnen bij moeder of vader op schoot blijven zitten, of anders op schoot gaan bij de reikibehandelaar. De handen worden eerst op het hoofdje, daarna op de buik en als laatste op de voetjes gelegd worden. Vaak ontspannen kinderen dan heel snel. Baby's vallen vaak in slaap.

Oudere kinderen kunnen op de behandeltafel liggen of zitten. Een kind kan ook spelen met speelgoed dat we in huis heb, zodat het kind afgeleid is en minder angstig is.

Een knuffel meenemen dat het kind van thuis kent is altijd een goed idee! Op die manier is een kind het snelst op zijn gemak.

Als uw kind door chynouck behandeld wordt, is de drempel voor uw kind lager vanwege kind op kind contact en is het bedrag dat zij zich vraagt € 5,00 per behandeling / intakegesprek.

Reiki kan steun bieden voor kinderen die niet lekker in hun vel zitten, overgevoelig zijn voor indrukken en misschien zelfs paranormaal begaafd zijn. Nare dromen, teruggetrokken gedrag, druk zijn, moeilijk in omgang met andere kinderen, het zijn allemaal geestelijke (spirituele) problemen. Het kind zoekt zijn weg in een ingewikkelde, drukke wereld waarin mensen langs elkaar heen leven en eigenlijk te weinig aandacht hebben voor het individuele kind.

Op zijn weg, om uit te zoeken hoe het kind zelf wil zijn, ( in plaats van wat de maatschappij wil dat het kind wordt ), kan Reiki ondersteuning bieden. Reiki zorgt er namelijk voor dat een kind, met zijn voeten op de grond komt te staan, en dus zichzelf zekerder voelt, en dat duidelijker wordt wathet kind zelf wil. Het gevoel spreekt duidelijker, angst gaat naar de achtergrond, en het kind voelt zich meer in staat om te gaan met wie hij is en wat hij kan. Het kind zal dus beter leren omgaan met gevoeligheid, beter weten wat het wil en hoe het met zijn eigen ik om kan gaan. Vandaar ook Reiki voor kinderen.


           

 

Kinderen geven het voorbeeld

Jonge kinderen houden ons een spiegel voor. Ze wekken ons op om bij ons eigen innerlijk weten te komen.
Ze dwingen ons eerlijk en kwetsbaar te zijn. Ze helpen ons in onze groei naar bewustwording.
Ze laten zien wat er komen gaat, want zelf hebben ze een aanvoelend weten. Ze weten wat er in de ander omgaat.
Ze geloven niet in schuld, straf en zonde. In wezen bestaat dit niet. Fouten zijn try-outs om te leren. Ze zetten ons op dit vlak in een nieuwe ontwikkeling.
Ze leren ons te luisteren naar ons eigen innerlijk weten. Er is geen andere autoriteit nodig. Wij zijn verschillende bloemen van het universum en elke bloem heeft zijn eigen betekenis. Het gaat niet om meer of minder.
Ze leren ons alle vormen van manipulatie onder ogen te zien.
Ze weten wat we denken, wat we voelen, waarom zou je iets anders zeggen wat je denkt of wat je voelt?
Ze leren ons in verbinding met de geestelijke wereld te leven, daarmee zal ons innerlijk weten groeien en zullen we leren daarop te vertrouwen.

 

Wees zuinig op kinderen

Laat ze iedere dag het volgende zeggen om hun eigenwaarde en vertrouwen te laten groeien. Ook kunnen ze deze zinnetjes naar hun vriendjes uitspreken. Als volwassenen kunnen ook wij deze zinnetjes gebruiken naar onze kinderen toe om ze te laten merken dat wij waardering voor ze hebben en laten voelen dat ze bijzonder zijn in hun kunnen. Door deze zinnen zal hun eigenwaarde groeien.

 

Ik bezit de kracht  /  Jij bent sterk
Ik ben bijzonder  /  Jij bent speciaal
Ik ben talentvol  /  Jij bent slim
Ik mag er zijn  /  Het is fijn dat jij er bent