De Geschiedenis van Reiki?

 

Mikao Usui (1865-1926): is geboren in het jaar 1865 in een klein dorpje in Japan. Hij kwam uit een goede samoerai familie en als kind studeerde hij in een boeddhistisch klooster. Op 12-jarige leeftijd was hij al gedreven in de krijgssporten Aiki Jutsu en yagya Ryu. Ondanks dat hij verschillende dingen in zijn leven heeft gedaan, zoals de reizen naar Europa, de Verenigde Staten en het studeren in China, was hij een hard werkende man. Hij werkte onder andere als spiritueel onderwijzer en genezer. Mikao Usui was een wijze man en daarom kreeg hij de naam Usui Sensei. De lessen die hij gaf, waren bedoeld om het pad naar verlichting te bewandelen. Dit was echter nog voor hij de Reiki-methode had ontdekt.

Op een dag in 1922 vroeg een van zijn leerlingen of hij alles geloofde wat er in de heilige geschriften staat. Mikao Usui zei natuurlijk “ ja” want hij gaf er zelf les in. De leerling vervolgde: “Maar hoe zit het dan met de handoplegging? Er staat in dat mensen met hun handen zouden moeten kunnen helen.” Usui kon hier geen antwoord op geven maar de vraag bleef wel bij hem hangen en hij wilde er tocht eigenlijk wel een antwoord op hebben. Daarom ging hij hiernaar op zoek.

Hij ging Sanskriet studeren zodat hij de originele oude geschriften zelf kon lezen en bestuderen. Maar het antwoord kon hij nog steeds niet geven. Hij wist dat hij er dichtbij was. Daarom besloot hij toen 21 dagen te gaan mediteren en te vasten op een van de heilige bergen in Japan.

Hij legde 21 steentjes voor hem neer en als er een dag voorbij was, gooide hij er een naar beneden zodat hij wist hoeveel dagen hij nog te gaan had. Nadat het laatste steentje naar beneden ging, gebeurde er iets wonderlijks. Hij kreeg een soort visioen en zag symbolen en kleuren en op dat moment wist hij het. De laatste puzzelstukjes waren door het visioen op zijn plek gevallen.

Verzwakt maar als een tevreden man ging hij naar beneden. Onderweg naar beneden stootte hij zijn teen die hevig begon te bloeden. Meteen ging hij met zijn handen naar zijn bloedende teen toe en hij merkte dat zijn handen konden helen want het bloeden stopte snel. Met deze wetenschap ging Usui mensen helen.

In 1923 was er een grote aardbeving in Japan waarbij er veel mensen gewond raakten of dakloos werden. Usui gaf de mensen Reiki zodat ze de kracht kregen om weer een bestaan op te bouwen. Echter, op een gegeven moment viel het hem op dat er mensen waren die weer terug vielen in de armoede. Ondanks dat het toch een tijd goed met hen ging. Hij vroeg aan de mensen hoe dat kon gebeuren. Het antwoord was dat ze het zo moeilijk vonden. Het was zo hard werken om alles te onderhouden. En als je niets hebt, hoef je het ook niet te onderhouden. Dus waren ze weer aan het bedelen.

Toen kwam hij tot de ontdekking dat ware genezing vanuit jezelf moet komen. Je moet zelf willen (echt willen). Vanaf dat moment ging hij een vergoeding vragen voor zijn behandelingen.

Zo definieerde hij de Reiki-leefregels, die Usui doorgaf aan iedereen die hij behandelde of inwijdde. De methode was inmiddels ook uitgegroeid tot een duidelijke cursusvorm. Samen met de Reiki-principes kon hij Reiki duidelijk overbrengen. Hij wees mensen nadrukkelijk op hun eigen verantwoordelijkheid en zei: “ Je hebt nu Reiki maar de rest hangt van jezelf af. Dus behandel jezelf en adviseer om de 5 regels elke dag te lezen en in je leven te integreren..”

Al snel na het ontdekken van Reiki in het jaar 1922 Usui begon Usui een Reiki organisatie, de Usui Reiki Ryoho Gakkai in Japan. Hij was de eerste president. Na zijn dood, werd hij gevolgd door een opeenvolging van presidenten (kacho's)de heer Ushida, de heer Iichi Taketome, de heer Yoshiharu Watanabe, de heer Toyoichi Wanami, mevrouw Kimiko Koyama en de huidige opvolger van dr. Usui vanaf 1998 is de heer Kondo. In tegenstelling tot wat er is gezegd door sommigen in het westen, is er geen "lijndrager" of "Grandmaster" in het systeem van genezing die gestart zijn door dr. Usui, alleen de opeenvolging van presidenten hierboven aangegeven. Terwijl Hayashi een gerespecteerd Reiki-meester was, was hij nooit de leiding van het Usui systeem van Reiki.

Vanaf dat moment onderwees hij vele mensen waarvan 21 het Shinpiden niveau bereikten. Dit is wat we nu het Reiki Master niveau noemen. Hij heeft uiteindelijk aan meer dan tweeduizend mensen lesgegeven in Reiki, waarvan hij er zestien, waaronder Chujiro Hayashi, heeft ingewijd tot master. In maart 1926 stierf Mikao Usui aan een beroerte.
 

Chujiro Hayashi (1878-1941):Is in 1880 geboren in Tokio. Voordat hij in de leer ging bij Mikao Usui werkte hij als arts in het Japanse leger en had een hoge rang. Hij ontving de inwijding tot master van Usui rond 1925 toen hij 47 jaar oud was. Dr. Hayashi was de laatste student die door Usui was opgeleid. Usui wilde niet dat de vorm van Reiki verloren ging en vroeg of Chujiro de verantwoordelijkheid wilde nemen om Reiki door te geven.

Chujiro Hayashi was een man van het leger en hij wilde de methode aanvankelijk dan ook uitsluitend voor het leger gebruiken. Na Usui-sensei’s dood was Hayashi lid van de Usui Reiki Ryōhō Gakkai, maar in 1931 scheidde hij zich daarvan af. Er wordt gezegd dat hij deze beslissing nam naar aanleiding van een meningsverschil. Hayashi stichtte zijn eigen school in de buurt van Tokyo, die hij Hayashi Reiki Kenkyū Kai noemde.  Vanaf ongeveer deze tijd begon Hayashi met het aanpassen van verschillende elementen van het onderwijs. Hij maakte de mantra’s en symbolen belangrijker dan ze tot dan toe waren, hij nam een ritueel in gebruik dat we vandaag de dag kennen als inwijdingen en hij focuste steeds meer op het geven van behandelingen. Hij had zelfs een aparte kamer waarin acht verschillende mensen konden worden behandeld. Dit was vrij uniek voor het ‘Reikisysteem’ in die tijd.

Hij veranderde ook de duur van de cursussen een paar keer. Rond 1927 duurde het drie maanden voordat leerlingen op Shōden niveau naar het volgende niveau verder konden. In die drie maanden moesten ze acht uur per week in Hayashi’s praktijk behandelingen geven. Daarna konden ze pas door met het tweede niveau, Okuden. Ze moesten negen maanden met Okuden bezig zijn voordat ze aan het derde niveau, Shinpiden, mochten beginnen. Het duurde dan nog twee jaar voordat ze hun Shinpiden certificaat kregen en leerden hoe ze het systeem zelf konden onderwijzen.

Een tijd later onderwees Hayashi Shōden in vijf delen van elk anderhalf uur. Nog weer later werden Shōden en Okuden samen onderwezen in een periode van vijf dagen.

Het is duidelijk dat Hayashi op dit punt niet meer bezig was met het onderwijs van Usui-sensei. Hij gaf zijn eigen onderwijs door, dat weliswaar gebaseerd was op de lessen van Usui, maar toch wezenlijk anders.
Dr. Hayashi ging verder en ontwikkelde the Usui System Of Natural Healing. Hij hield nauwkeurige bestanden bij over de behandelingen met Reiki en heeft deze informatie gebruikt om de standaard hand posities, het systeem met de drie graden en de initiaties te creëren.

Chujiro Hayashi heeft 13 mensen opgeleid tot Reiki Master (Shinpiden). Een hiervan was Hawayo Takata. Hij heeft voor hij stierf zijn vrouw en Hawayo Takata, het systeem doorgegeven, evenals elf anderen.

 

Hawayo Takata (1900-1980):Is geboren in 1900 op kerstavond in Hawaii. Haar ouders kwamen uit Japan. Ze groeide op in Hawaii, trouwde en kreeg kinderen. Eigenlijk een heel normaal leven. Totdat in 1930 haar man stierf en ze alleen voor haar kinderen moest zorgen. Dit viel haar erg zwaar en ze werd ziek. Hawayo Takata wist niet meer wat moest ze doen. Het ging niet langer en ze besloot om naar Japan te gaan.

Daar in een ziekenhuis aangekomen bleek dat ze galstenen en een tumor had. Er werd een operatie voorbereid maar een stem in Hawayo Takata zei dat dit niet nodig was. Eerst had ze het idee dat dit door de angst kwam voor de operatie (niet zo gek want in die tijd was het nog geen pretje om je te laten opereren). Toch ging ze infomeren of er geen andere manier was. Toen hoorde ze van de kliniek van Chujiro Hayashi waar ze zonder pillen en operaties mensen behandelden. Ze besloot daar naar toe te gaan.

De eerste vraag die Chujiro Hayashi aan haar stelde was of ze haast had. Ze vond het een vreemde vraag maar begreep wel dat het antwoord nee moest zijn. Want voor volledige heling is tijd nodig. Zij gunde zichzelf deze tijd en de dagelijkse behandelingen door meerdere Reiki Practitioners konden beginnen. Ze was verwonderd door het feit dat de handen zo warm waren en dat iedereen de zelfde diagnose stelde.

Nadat ze was genezen wilde ze graag zelf Reiki leren. Dit was niet gebruikelijk want het was een Japans geheim en alle behandelaars woonden in Japan. Maar omdat Hawayo Takata een Japanse was besloot hij het haar te leren. Ze krijgt in 1936 haar eerste reiki inwijding en werkt dan nog een jaar met Dr. Hayashi voordat ze de tweede inwijding ontvangt.

Ze besloot weer naar Hawaï terug te gaan en daar een praktijk te openen. Doordat ze goed bevriend was met Chujiro Hayachi en zijn vrouw kwamen ze kijken hoe het ging op Hawaï. Daar zag Chujiro Hayashi dat Reiki ook hier nodig was en ging ook daar cursussen geven. In 1938 werd Hawayo Takata Reiki Master.

Twee jaar later ging Hawayo Takata naar Japan en liet Chujiro Hayachi zijn kliniek en school na aan Hawayo Takata. Na een formele bekrachtiging ging Chujiro Hayachi over.

Mede door de tweede wereldoorlog ging Hawayo Takata weer terug naar Hawaï en liet de kliniek en de school over aan de vrouw van Chujiro Hayashi. Reiki werd vanaf dat moment actief uitgedragen vanuit Hawaï. Hawayo Takata overleed in 1980 op 80 jarige leeftijd. Tijdens haar leven verspreidde Reiki zich over de Verenigde Staten en Canada en is zo terecht gekomen in het westen. Zij leidde zelf in totaal 22 Reiki Masters op.

 

Phyllis Lei Furumoto (1976-heden ): Is de kleindochter van Hawayo Takata en de huidige Grandmaster van the Usui System Of Natural Healing was een van deze 22 Reiki Masters.

Van jongs af aan groeide Phyllis op met Reiki. Als klein meisje leerde zij al Reiki 1 en behandelde haar oma. Tijdens haar pubertijd volgde ze Reiki 2. Haar oma vroeg haar om iedere dag Reiki op afstand te sturen. Ze vertelt nu nog wel eens dat ze er van schok als haar oma zei: Phyllis waarom stuur je me al 3 weken geen Reiki? Vervolgens stuurde ze dan weer braaf Reiki naar haar oma. Achteraf gezien was dit al een onderdeel van haar training tot Reiki Master.

Rond haar twintigste werd door haar familie besloten dat ze haar oma moest gaan helpen. In het begin vond ze dit helemaal niets want ze wist niet eens waarmee. Er werd uitgelegd dat haar oma over de wereld reisde om mensen Reiki te leren. Dit verbaasde haar want ze dacht dat Reiki alleen in haar familie bekend was. Tijdens het helpen van haar oma leerde ze de rest van de methode die ze thuis nog niet had geleerd.

Op een dag besloot Hawayo Takata dat Phyllis Lei Furumoto ingewijd kon worden tot Reiki Master zodat ze ook kon helpen met de inwijdingen.

Toen Hawayo Takata op 11 december 1980 overleed leken haar 22 masterstudenten stuurloos. Hun master was dood en ze waren er niet zeker van wat er nu moest gebeuren. Takata had het al jaren gehad over het benoemen van een opvolger, maar ze heeft er nooit een aangewezen.

In 1982 kwamen de masters bijeen om de toekomst van het systeem te bespreken. Geen enkele master wist toen dat er in Japan nog steeds traditionele Reiki beoefenaars waren. De masters vergeleken de symbolen en inwijdingsprocedures en door dit vergelijken kwamen ze er achter dat bijna alle symbolen van elkaar verschilden en er geen één hetzelfde was.

Uit deze bijeenkomst ontstond de Reiki Alliance en werd Phyllis Lei Furumoto, de kleindochter van Takata, benoemd tot opvolger.  Zelf heeft ze lange tijd geweigerd. Ook werd Phyllis bekend als afstammingsdrager ( ‘lineage bearer’) en Grandmaster. Vóór die tijd was er nog nooit gesproken over Grandmasters in het Reikisysteem. Usui beschouwde zichzelf niet als Grandmaster en zelfs Takata heeft deze titel nooit gebruikt. Ze heeft deze term dus niet zelf verzonnen.

In 1983 is tijdens de tweede herdenking van Hawayo Takata de Reiki Alliance opgericht. De Alliance heeft veel dingen gestandaardiseerd zoals symbolen, mantra`s, inwijdingsprocedures en de prijzen voor de verschillende graden.

Op een gegeven moment kwam Phyllis Lei Furumoto tot het besef dat met het erven van de praktijk en de school met de hoofdstroom van de Reiki Usui-methode ook de rol van opvolger van haar oma verworven had. Zij kreeg de naam Grandmaster. Grandmaster is geen graad die je kunt behalen door middel van een inwijding het is eigenlijk het zelfde als de naam Sensei.

Deze moet je verdienen en is niet overdraagbaar het is een eretitel. Een proces tussen leraar en leerlingen van een spirituele school. Een erkenning van een groep mensen die je zien als hun voorbeeld.

In 1988 heeft Phyllis Lei Furumoto toestemming gegeven om nieuwe Reiki Masters op te lijden en te initiëren. Sinds die tijd gaat de verspreiding van Reiki sneller dan daarvoor. Sinds 1984 is Reiki in Nederland.